Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality | Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

17.03.2020

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Trnavská cesta 52

P.O.BOX45

826 45 Bratislava

                                                                                                Číslo: OLP/2596/2020

                                                                                                Bratislava 16.03.2020

 

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § S ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca 2020 podľa§ 12 ods. 2 písm. f) a§ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020, ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 16.03.2020

 

1.     Dopiňa Opatrenie v bode A) o tieto výnimky, na ktoré sa zákaz   činnosti nevzťahuje:

11.     pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

12.     autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,

13.     taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru,

14.     práčovne a čistiarne odevov

2.     Mení opatrenie v bode D) nasledovne:

Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. ako zorganizované skupiny vrátili z postihnutých oblastí zahraničia na územie Slovenskej republiky

 

alebo o repatriácii ktorých na územie Slovenskej republiky sa rozhodne, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izoláciu v celkovej dobespoločne 14 dní.

 

                                Odôvodnenie


Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § - 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na

riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.03.2020, navrhol opatrenia, ktorými sp- menia a dopÍňajú opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR zo dňa 15.03.2020, č. OLP/2595/2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 113 z 15. marca 2020.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvádza, že opatrenie č.

OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa netýka komunálnych služieb, služieb dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, aby osoby počas prítomnosti v zariadení, na ktoré platí výnimka podľa bodu A) opatrenia, používali ochranné rúška prípadne inú obdobnú ochranu tváre.

 

                                                            Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.  

                                                           hlavný hygienik Slovenskej republiky


Christos Voskrese!

Jarné upratovanie

Zápis detí do materskej školy a základnej školy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Orálna vakcinácia líšok - od 20. do 30. apríla 2020 /Posun je možný podľa vývoja počasia/

SENIORI, SME TU PRE VÁS! - Povedzme STOP podvodníkom

Prešovský samosprávny kraj - zrušené všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy

Rozšírený NÚDZOVÝ STAV

Bezplatná donáška liekov a zdravotíckych pomôcok v okrese Stará Ľubovňa

Dúha v okne - Deti z MŠ Litmanová

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Poďakovanie ku Dňu učiteľov

Aktuálne opatrenia COVID-19

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov - 30.03.2020 o 9:30 hod.

Oznam o zmene dopravnej obsluhy od pondelka, 23.3.2020