Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Litmanová za rok 2018
 2. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 3. Žiadosť o riešenie odkúpenia pozemku
 4. Miestné výberové konanie - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2018/2019
 5. Verejná VYHLÁŠKA - umiestenie stavby Opitická sieť
 6. Zámenná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a Obec Litmanová
 7. Návrh - Rozpočet 2019-2021
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 9. Návrh: VZN O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 11. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
 12. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litmanová
 13. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
 14. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 15. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 16. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 17. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 18. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 19. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 20. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 21. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 22. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 23. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 24. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 25. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 26. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 27. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 28. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 29. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 30. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 31. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 32. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 33. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 34. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 35. Návrh poplatkov na rok 2018
 36. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb