Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. Žiadosť o riešenie odkúpenia pozemku
 2. Miestné výberové konanie - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2018/2019
 3. Verejná VYHLÁŠKA - umiestenie stavby Opitická sieť
 4. Zámenná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a Obec Litmanová
 5. Návrh - Rozpočet 2019-2021
 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 7. Návrh: VZN O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 9. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
 10. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litmanová
 11. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
 12. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 14. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 15. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 16. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 17. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 18. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 19. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 20. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 21. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 22. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 23. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 24. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 25. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 26. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 27. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 28. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 29. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 30. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 31. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 32. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 33. Návrh poplatkov na rok 2018
 34. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb