Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. Žiadosť o vydanie stanoviska obce
 2. Žiadosť o odkúpenie pozemku na parcelách č. 307/2, 301, 302/2, 570/11
 3. Žiadosť o odpredaj pozemku KN-C 577/13
 4. Návrh: Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2018
 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Litmanová na II. polrok 2019
 6. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela č. 3996/2 a 3994/3
 7. Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Litmanová za rok 2018
 8. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 9. Žiadosť o riešenie odkúpenia pozemku
 10. Miestné výberové konanie - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2018/2019
 11. Verejná VYHLÁŠKA - umiestenie stavby Opitická sieť
 12. Zámenná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a Obec Litmanová
 13. Návrh - Rozpočet 2019-2021
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 15. Návrh: VZN O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 16. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 17. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
 18. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litmanová
 19. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
 20. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 21. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 22. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 23. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 24. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 25. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 26. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 27. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 28. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 29. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 30. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 31. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 32. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 33. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 34. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 35. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 36. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 37. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 38. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 39. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 40. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 41. Návrh poplatkov na rok 2018
 42. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb