Obec Litmanová rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa obce

 1. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela č. 3996/2 a 3994/3
 2. Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Litmanová za rok 2018
 3. Zámer obce Litmanová odpredať vlastníctvo nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
 4. Žiadosť o riešenie odkúpenia pozemku
 5. Miestné výberové konanie - ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ na rok 2018/2019
 6. Verejná VYHLÁŠKA - umiestenie stavby Opitická sieť
 7. Zámenná zmluva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK a Obec Litmanová
 8. Návrh - Rozpočet 2019-2021
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku
 10. Návrh: VZN O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO OBČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN
 11. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
 12. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE
 13. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Litmanová
 14. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Litmanovej
 15. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku - parcela 634/35
 17. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - rozhodnutie o umiestnení stavby - Východoslovenská distribučná a.s.
 18. Žiadosť o odpredaj pozemku pacelne číslo 570/9
 19. Žiadosť o kúpu pozemku KNC č. 615/48 v k.ú. Litmanová
 20. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou
 21. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 22. Návrh - Záverečný účet Obce Litmanová za rok 2017
 23. Žiadosť o odkúenie pozemku - parcela KNC č.147
 24. Žiadosť o dokúpenie pozemku - časť pozemku na parc.č. 149/1
 25. Výzva na predkladanie ponúk – kuchyňa MŠ Litmanová
 26. Výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 27. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE - Východoslovenská distribučná a.s.
 28. Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 29. O B E C L I T M A N O V Á - Vyhlasuje výberové konanie na uskutočnenie ťažby dreva, prác na sklade dreva a pestovnej činnosti v Obecných lesoch Litmanová
 30. Žiadosť o zverejnenie zistenia dedičov
 31. Oznámenie o začatí územného a stavebného konania
 32. Program odpadového hospdárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
 33. Návrh - Rozpočtové opatrenie 4/2017
 34. Návrh - Rozpočet 2018-2020
 35. Návrh daní z nehnuteľností na rok 2018
 36. Návrh poplatkov na rok 2018
 37. Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Litmanová o zavedení a poskytovaní elektronických služieb