Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa - verejné obstarávanie

 

Profil VO

 

V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávanie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov zriaďuje Obec Litmanová na svojom webovom sídle Profil verejného

obstarávateľa, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania

od 1.1.2014.

гранат

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Obec Litmanová, Litmanová 79, 065 31  Jarabina

IČO: 00330019

DIČ: 2020698658

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Stará Ľubovňa, č.ú.: SK97 0200 0000 0000 1412 4602


Kontakt:

Ing. Ján KORMANÍK, starosta obce

mobil : +421 911 887 032, e-mail : starosta@litmanova.sk


VÝBEROVÉ  KONANIA

 

 Na stiahnutie:

Výberové konanie - odborný lesný hospodár.pdf

Výberové konanie - lesnícke práce.pdf

 

Výberové konanie - ťažbové práce.pdf

- predloženie ponuky do 19.6.2015

 

Výberové konanie - svetelno-technická štúdia

- predloženie ponuky do 7.7.2015 do 9:00 hodiny

 

 

 

шиповник