Kontakt:

Obecný úrad
Litmanová 79
065 31 Jarabina

 

052 / 428 62 01
www.litmanova.sk
obeclitmanova@litmanova.sk

 

IČO: 00330019
VÚB, a.s.
Č. ú. 14124602/0200

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kultúra

Zriaďovateľ knižnice

Názov:   OBEC  Litmanová
Adresa:  Litmanová 79
IČO:       330019
Telefón: 052 42 86 201 - 3
Fax:        052 42 86 202
E-mail:   obeclitmanová@litmanova.sk
Internet:  http://www.litmanova.sk/

 
Štatutárny orgán: Ing. Ján Kormaník, starosta obce


Údaje o knižnici


Rok zriadenia:               01.01.2008
Základný dokument:      ŠTATÚT KNIŽNICE
Typ knižnice:                 verejná - obecná
Počet zamestnancov:      1
Zodpovedný pracovník: Anna Virová
Telefón :                        0915 540 866   

одеяло купить